Významné reference


2015Upgrade lineární urychlovač, Nemocnice Chomutov
2015Lineární urychlovač 2, Krajská nemocnice Liberec
2015Humanizace lůžkové části onkologie, Krajská nemocnice Liberec
2015Rekonstrukce toxikologie, Krajská nemocnice Liberec
2015Rekonstrukce porodních sálů, Nemocnice Česká Lípa
2015Urgentní příjem, Krajská nemocnice Liberec
2016Rekonstrukce endoskopického pracoviště a odd. biologické léčby, Nemocnice Turnov
2016Rekonstrukce hlavních rozvoden NN, Nemocnice Turnov
2016Elektroinstalace a dodávka centrální UPS 2x30kW, Nemocnice Jablonec nad Nisou,
2017Přístavba pro magnetickou rezonanci 2, Krajská nemocnice Liberec
2017Rekonstrukce elektroinstalace, ZŠ Mimoň
2017Skiagrafie, Nemocnice Jablonec nad Nisou
2017Angiografie, Nemocnice Jablonec nad Nisou
2018Měšťanský pivovar Turnov
2018počítačový tomograf CT, nemocnice Turnov
2018Rekonstrukce kuchyně nemocnice Jablonec nad Nisou
2018Modernizace a rozšíření elektroinstalace na lůžkových stanicích 2B a 5A, Pavilonu interních oborů, Krajská nemocnice Liberec
2018Zkapacitnění hlavních napájecích kabelů v nemocnici Jablonec n.N.
2018Centrum odborné výchovy, učiliště Frýdlant
2019Elektroinstalace Pavilonu intenzivní medicíny, nemocnice Jablonec nad Nisou
2019Onkologický simulátor, Krajská nemocnice Liberec
2019Sál pro výrobu cytostatik, lékárna Krajské nemocnice Liberec
2020Rekonstrukce rozvoden NN v nemocnici Turnov.
2020Zkapacitnění rozvodny NN pro náhradní zdroje 275 kVA a 550 kVA, Nemocnice Jablonec nad Nisou
2020RTG poliklinika Nový Bor
2020Urgentní příjem sál, nemocnice Jablonec nad Nisou
2021Rekonstrukce elektroinstalace objektu Baťa, Soukenné nám. Liberec
2021Rekonstrukce osvětlení, sportovní hala Jičín
2022Lineární urychlovač, nemocnice Na Pleši, Nová Ves pod Pleší
2022Rekonstrukce elektroinstalace, ZŠ Kaplického, Liberec 23
2022Potrubní pošta, Krajská nemocnice Liberec
2023Modernizace lůžkové stanice Traumatologie, Krajská nemocnice Liberec
2023Elektroinstalace RTG, EOS a Sonografie, Krajská nemocnice Liberec
2023Kardiologický operační sál, Krajská nemocnice Liberec
2023Upgrade Magnetické rezonance 1, Krajská nemocnice Liberec
2023Implantační kardiologický sál. Krajská nemocnice Liberec

Základní informace

Firma Pavel Sýkora - Elektroinstalatérství byla založena v r. 1992. V roce 2004 byla přetransformována z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným P.S.ELEKTRO, s.r.o.

Celých 30 let se zaměřujeme na elektromontáže ve zdravotnictví. Máme úspěšně zrealizované elektromontáže pro nejmodernější technologie ve zdravotnictví, od samého počátku, kdy se po revoluci objevily, a to po celé České republice. (magnetické rezonance, CT, onkologické ozařovače, rekonstrukce operačních sálů, jednotek intenzivní péče atd., v nemocnicích FN Motol, Bulovka, FN Plzeň, Baťova nemocnice Zlín, Městská nemocnice Ostrava...)

V posledních letech spolupracujeme nejvíce s regionálními subjekty - Krajskou nemocnicí Liberec, nemocnicí Jablonec nad Nisou, nemocnicí Turnov, Česká Lípa.

Pro výkon naší profese splňujeme všechny odborné způsobilosti, požadované českým právním řádem, máme oprávnění pro výrobu rozvaděčů, oprávnění pro montáže, opravy, zkoušky a revize elektrických zařízení.

Krom odborné způsobilosti velmi dobře známe normy a předpisy pro realizaci elektroinstalací ve zdravotnických prostorech.

Proti konkurenčním společnostem máme výhodu znalosti místního prostředí v regionálních nemocnicích, bez kterých mnohdy nelze realizovat zakázky za plného provozu nemocnice.

Máme vypracované postupy rekonstrukcí hlavních rozvoden a trafostanic ve velkých zdravotnických zařízeních.

Spolupracujeme s projektanty a konzultujeme jejich návrhy, spolupracujeme s Technickou inspekcí ČR, jako s nadřízeným kontrolním orgánem státní správy.


P.S. Elektro, s.r.o.

Pavel Sýkora, jednatel společnosti

Červenice 31 – Pěnčín
463 44 Sychrov

web:
https://www.pselektro.cz

telefon:
+420 737 248 316

email:
pavelsykora.elektro@seznam.cz

IČO: 25407376
DIČ: CZ25407376

ARES


Na případné škody způsobené při realizaci zakázek, máme uzavřené pojištění odpovědnosti ve výši 5.000.000,- Kč.Vzor výrobního štítku rozvaděče
P. S. Elektro, s.r.o.

Zdravotnické elektroinstalace


Pavilon intenzivní medicíny, Nemocnice Jablonec nad Nisou
Jednotka intenzivní péče, Pavilon intenzivní medicíny, Nemocnice Jablonec nad Nisou

Pracovistě CT, Krajská nemocnice, Liberec
1. kardiologický operační sál, Krajská nemocnice, Liberec

Implantační kardiologický operační sál, Krajská nemocnice, Liberec
2. kardiologický operační sál, Krajská nemocnice, Liberec

Výroba průmyslových rozvaděčů